Search form

Mateo 26:3

3Ndoꞌ ntyee na cwiluiitquiendye ñequio nnꞌaⁿ na cwitꞌmo̱o̱ⁿ ljeii na tqueⁿ Moisés ñequio nnꞌaⁿ na cwiluiitquiendye naquiiꞌ tsjoom, mañejuu xjeⁿꞌñeeⁿ tjomndyena tachꞌeeⁿꞌ wꞌaa tꞌmaⁿ, waaꞌ tyee na cwiluiitquieñe na jndyu Caifás.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index