Search form

Mateo 26:41

41Chaꞌtsondyoꞌ cꞌomꞌcꞌeendyoꞌ na calaneiⁿꞌyoꞌ nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom cha ticjaachuunaꞌ ꞌo xjeⁿ ꞌnaaⁿꞌnaꞌ quia wiꞌ cwitjomꞌyoꞌ. Mayuuꞌ, jeeⁿ mꞌaaⁿcꞌeeꞌ tsꞌom tsꞌaⁿ na nntsꞌaa yuu na macaⁿnaꞌ sa̱a̱ ncꞌe na tsꞌaⁿ tseixmaaⁿ, tileicanaⁿñê.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index