Search form

Mateo 26:42

42Jnda̱ joꞌ tjannaaⁿꞌaⁿ na jnda̱ we ndiiꞌ na nntseineiiⁿ nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Tsoom:

—Tsotya̱ya, xeⁿ xocanda̱a̱ na nncwinomꞌnaꞌ nawiꞌ na nntjo̱ⁿya, ñecuaa, caluii chaꞌxjeⁿ na lꞌue tsꞌomꞌ nncuꞌ.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index