Search form

Mateo 26:73

73Tyoowiquiuuꞌ ndoꞌ ntꞌomcheⁿ nnꞌaⁿ na meintyjeeꞌ joꞌ joꞌ tyꞌentyjaaꞌna jom. Jluena nnoom:

—Mayuuꞌcheⁿ na ꞌu cwii joo nnꞌaⁿ na cwilaꞌjomndye ñꞌeⁿ tsaⁿmꞌaaⁿꞌ. Ee ñꞌoom na matseiꞌneiⁿꞌ maꞌmo̱ⁿnaꞌ na Galilea jnaⁿꞌ.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index