Search form

Mateo 27:40

40Tyoluena:

—ꞌU tsꞌaⁿ na matsuꞌ na nntseityuiꞌ watsꞌom tꞌmaⁿ ndoꞌ ñendyee xuee nntseiweꞌnndaꞌ juunaꞌ, cwa jeꞌ cwjiꞌnꞌmaaⁿndyuꞌ cheⁿnncuꞌ. Xeⁿ mayuuꞌ na cwiluiindyuꞌ Jnda Tyꞌo̱o̱tsꞌom, cwa candyoꞌcueꞌ tsꞌoomꞌnaaⁿwaaꞌ.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index