Search form

Mateo 28:19

19joꞌ chii catsaꞌyoꞌ na mꞌaⁿ nnꞌaⁿ ticwii cwii ndyuaa. Nñeꞌquiaꞌyoꞌ ñꞌoom naya nda̱a̱na cha nlaꞌyuꞌna ñꞌeⁿndyo̱. Calatsꞌoomndyoꞌ joona ñequio xueeꞌ Tsotya̱ya, ñequio xuee Ja na Jnaaⁿ, ndoꞌ ñequio xueeꞌ Espíritu Santo.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index