Search form

Mateo 28:7

7Jnda̱ joꞌ calatyuaꞌyoꞌ, catsalacandiiꞌyoꞌ nnꞌaⁿ na cwilaꞌjomndye ñꞌeⁿñê na jnda̱ mawandoꞌxcoom. Ndoꞌ canduꞌyoꞌ na mawjaañetyeeⁿ tsꞌo̱ndaa Galilea, jnda̱ joꞌ catsantjo̱ꞌyoꞌ. Joꞌ joꞌ nleicwindyoꞌ ñꞌeⁿñê. Ñꞌoommeiiⁿ jndyo̱catsjo̱o̱ya nda̱a̱ꞌyoꞌ.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index