Search form

Mateo 5:16

16Malaaꞌtiꞌ cꞌomꞌ ꞌo na calaxueendyoꞌ nda̱a̱ nnꞌaⁿ cha nlaꞌno̱ⁿꞌna na cwilꞌaꞌyoꞌ chaꞌtso nnom na matyꞌiomyanaꞌ. Ndoꞌ cantyja ꞌnaⁿꞌyoꞌ nlaꞌtꞌmaaⁿꞌndyena Tsotyeꞌyoꞌ na mꞌaaⁿ cañoomꞌluee.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index