Search form

Mateo 5:18

18Ee mayuuꞌcheⁿ nndyeꞌyoꞌ nntsjo̱o̱, yocheⁿ na ndicwaⁿ waa tsjo̱ꞌluee ñequio tsjoomnancue, xocaꞌndiinaꞌ meiⁿcwii ljeii cachjoo na ndiiꞌnaꞌ naquiiꞌ ljeii na tqueⁿ Moisés, hasta xjeⁿ jnda̱ jluiꞌljuuꞌñꞌeⁿnaꞌ.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index