Search form

Mateo 5:35

35Meiⁿcwii ñꞌoom tilqueⁿꞌtyeⁿꞌyoꞌ na nntjeiꞌyoꞌyoꞌ ñꞌoom na ntyjii tsjoomnancue, ee juunaꞌ mꞌaaⁿnaꞌ nacje ꞌnaaⁿꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Ndoꞌ na nnduꞌyoꞌ naljoꞌ, matseijomnaꞌ na cwinduꞌyoꞌ jiiꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Ndoꞌ meiⁿcwii ñꞌoom tilqueⁿꞌtyeⁿꞌyoꞌ na nntjeiꞌyoꞌyoꞌ ñꞌoom na ntyjii tsjoom Jerusalén, ee tsjoomꞌñeeⁿ cwiluiiñenaꞌ tsjoomꞌ nquii Tyꞌo̱o̱tsꞌom na matsa̱ꞌntjom. Ndoꞌ na nnduꞌyoꞌ naljoꞌ matseijomnaꞌ na cwinduꞌyoꞌ jiiꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index