Search form

Mateo 5:37

37Quia na macwjiꞌyuuꞌndyuꞌ cwii ñꞌoom ndoꞌ matsuꞌ na mayuuꞌ juunaꞌ, catsꞌaanaꞌ na mayuuꞌ ñꞌoomꞌñeeⁿ. Ndoꞌ quia na matsuꞌ na tiyuuꞌ, catsꞌaanaꞌ na tiyuuꞌ ñꞌoomꞌñeeⁿ. Ee cantyjati ñꞌoom na nntseicwaljoꞌtiꞌ na nntseijndeiiꞌ ꞌndyoꞌ hasta nntseitiuuꞌ na nntsuꞌ jiiꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom, ñꞌoomꞌñeeⁿ cwinaⁿnaꞌ na mꞌaaⁿ nquii tsaⁿjndii.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index