Search form

Mateo 5:46

46Ee xeⁿ macanda̱ nnꞌaⁿ na wiꞌ nꞌom ꞌo, cwilꞌaꞌyoꞌ na wiꞌ nꞌomꞌyoꞌ, ¿aa cwilaꞌtiuuꞌyoꞌ na cjaaweeꞌ tsꞌom Tyꞌo̱o̱tsꞌom? ¿Aa nchii majoꞌti cwilꞌa nnꞌaⁿ na cwitoꞌñoom sꞌom cwentaaꞌ gobiernom?

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index