Search form

Mateo 6:13

13Cateijndeiꞌ na ticjaachuunaꞌ jâ na nlꞌaayâ yuu na ticatsa̱ꞌntjomnaꞌ.

Ndoꞌ catseicandyaandyuꞌ jâ cantyja ꞌnaaⁿꞌ juu natia.

Ee chaꞌwaa na yo na cwii wjaanaꞌ ꞌu cwiluiindyuꞌ na matsa̱ꞌntjomꞌ, ndoꞌ cwiluiindyuꞌ najnduꞌ,

ndoꞌ tseixmaⁿꞌ na catseitꞌmaaⁿꞌñenaꞌ ꞌu. Amén.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index