Search form

Mateo 6:23

23Sa̱a̱ xeⁿ tiñeꞌcandiꞌ ñꞌoom na mayuuꞌ, matseijomnaꞌ ꞌu chaꞌna tsꞌaⁿ na tisꞌa nꞌomnnom na mꞌaaⁿ na nchjaaⁿꞌ. Ee meiiⁿ na mandiꞌ ñꞌoomꞌñeeⁿ sa̱a̱ xeⁿ tixocatseiꞌno̱ⁿꞌ na mayuuꞌ juunaꞌ, naquiiꞌ tsꞌomꞌ matseiꞌxmaⁿꞌ chaꞌcwijom na jaaⁿñeñꞌeⁿ.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index