Search form

Mateo 7:15

Ñꞌoom tjañoomꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ ta̱a̱ꞌ tsꞌoom

(Lc. 6:43-44)

15’Calꞌaꞌyoꞌ cwenta ñequio joo nnꞌaⁿ na tiyuuꞌ ñꞌoom cwiñeꞌquia. Cwiquieꞌcañomna ꞌo na ndooꞌ jeeⁿ nioomꞌ nꞌomna chaꞌna nioomꞌ tsꞌom catsmaⁿ sa̱a̱ naquiiꞌ nꞌomna laxmaⁿna na wiꞌndyena chaꞌcwijom lobo.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index