Search form

Mateo 8:10

10Jeeⁿ tjaweeꞌ tsꞌom Jesús quia na jñeeⁿ ñꞌoom ꞌndyoo tsaⁿꞌñeeⁿ. Tsoom nda̱a̱ nnꞌaⁿ na cwiꞌoontyjo̱ naxeeⁿꞌeⁿ:

—Mayuuꞌcheⁿ nndyeꞌyoꞌ nntsjo̱o̱, meiⁿ quiiꞌntaaⁿ nnꞌaⁿ Israel tyooljei cwii tsꞌaⁿ na matseiyuꞌya tsꞌom chaꞌna tsaⁿmꞌaaⁿꞌ.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index