Search form

Mateo 8:16

Seinꞌmaⁿ Jesús jndye nnꞌaⁿwii

(Mr. 1:32-34; Lc. 4:40-41)

16Quia na jnda̱ tmaaⁿya, tquiocho nnꞌaⁿ jndye ncꞌiaana na cwileiꞌcho jndyetia na mꞌaaⁿ Jesús. Ñeꞌcwii sa̱ꞌntjoom na caluiꞌ jndyetia, quia joꞌ jluiꞌna naquiiꞌ nꞌom naⁿꞌñeeⁿ. Ndoꞌ seinꞌmaaⁿ chaꞌtso nnꞌaⁿwii.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index