Search form

Mateo 8:33

33Ndoꞌ nnꞌaⁿ na cwijndooꞌ jooyoꞌ, jleiꞌnomna, tyꞌequieꞌna quiiꞌ tsjoom. Tcuu tcuu tyolaꞌcandiina chiuu waa na tjoomna ñꞌeⁿ calcuꞌñeeⁿ ñequio chiuu waa na nꞌmaaⁿ we naⁿꞌñeeⁿ na tyoleiꞌcho naⁿjndii.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index