Search form

Mateo 8:9

9Ee mati ja mꞌaaⁿya nacje ꞌnaaⁿ nnꞌaⁿ na cwitsa̱ꞌntjom. Ndoꞌ mati nnco̱ mꞌaⁿ sondaro na matsa̱ꞌntjo̱ⁿ. Quitsjo̱o̱ nnom cwii joona: “Cjaꞌ luaaꞌ”, ndoꞌ wjaa. Quitsjo̱o̱ nnom cwiicheⁿ: “Candyoꞌ luaa”, ndoꞌ ndyo. Quitsjo̱o̱ nnom cwii cwii moso ꞌnaⁿya: “Catsaꞌ tsꞌiaaⁿwaaꞌ”, ndoꞌ ntsꞌaa.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index