Search form

Mateo 9:28

28Quia na tjaqueⁿꞌeⁿ quiiꞌ wꞌaa, tyꞌentyjo̱ naⁿnchjaaⁿꞌñeeⁿ naxeeⁿꞌeⁿ. Tsoom nda̱a̱na:

—¿Aa cwilayuꞌyoꞌ na nnda̱a̱ nntsꞌaaya na nntyꞌiaꞌyoꞌ?

Tꞌo̱o̱na nnoom jluena:

—Ta, cwilayuuꞌâ na nnda̱a̱ nntsaꞌ.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index