Search form

Mateo 9:36

36Quia na ntyꞌiaaⁿꞌaⁿ nnꞌaⁿ na jndyendye, tꞌoom na wiꞌ tsꞌoom naⁿꞌñeeⁿ ee cweꞌ mꞌaⁿntjeiⁿtona ndoꞌ tjaa ꞌñeeⁿ na nnteijndeii joona. Laxmaⁿna chaꞌcwijom cwii tmaaⁿꞌ canmaⁿ na tjaa ꞌñeeⁿ juu na ya nnteixꞌee.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index