Search form

Romanos 1:9

9Manoomꞌm na mayuꞌa na ticjo̱meintyja̱a̱ꞌa na macaⁿꞌa nnoom na cateijneiⁿ ꞌo. Mꞌaaⁿya na xcweeꞌ tsꞌo̱o̱ⁿya na mandiꞌntjo̱ⁿya nnoom. Ndoꞌ ñequiiꞌcheⁿ matseina̱ⁿya nda̱a̱ nnꞌaⁿ ñꞌoom naya cantyja ꞌnaaⁿꞌ Jnaaⁿ Jesucristo.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index