Search form

Romanos 10:9

9Xeⁿ na macwjiꞌyuuꞌndyuꞌ na Jesús cwiluiiñê na matsa̱ꞌntjoom ꞌu, ndoꞌ ñequio na xcweeꞌ tsꞌomꞌ matseiyuꞌ na tquiaa Tyꞌo̱o̱tsꞌom na tandoꞌxcoom jnda̱ na tueeⁿꞌeⁿ, quia joꞌ nluiꞌnꞌmaaⁿndyuꞌ.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index