Search form

Romanos 2:1

Xcwe macuꞌxeⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom nnꞌaⁿ

1Cantyja ꞌnaaⁿꞌ ñꞌoommeiⁿꞌ, catseiꞌno̱ⁿꞌ na tjaaꞌnaⁿ yuu cowañoomꞌnaꞌ ꞌu, ntsꞌo̱o̱naꞌ ꞌñeeⁿ cwiluiindyuꞌ, macoꞌwiꞌndyuꞌ cheⁿnncuꞌ quia na jeeⁿ matsuꞌ na ntꞌomcheⁿ nnꞌaⁿ jeeⁿ tiannꞌaⁿndye ndoꞌ majoꞌto ljoꞌ na cwilꞌana macheꞌ ꞌu.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index