Search form

Romanos 2:10

10Sa̱a̱ chaꞌtso nnꞌaⁿ na cwilꞌa yuu na ya, tjoomꞌ nntseitꞌmaaⁿꞌñe Tyꞌo̱o̱tsꞌom joona, nntsꞌaaⁿ na nluiitꞌmaⁿndyena ndoꞌ nñequiaaⁿ na meiⁿcwii ñomtiuu ticꞌomna jo nnoom. Najndyee nntsꞌaaⁿ na ljoꞌ ñequio nnꞌaⁿ judíos, ndoꞌ mati nnꞌaⁿ na nchii judíos.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index