Search form

Romanos 2:15

15Ee cantyja na cwilꞌa naⁿꞌñeeⁿ cwitꞌmo̱o̱ⁿna na juu ljeiiꞌñeeⁿ teiljeiinaꞌ naquiiꞌ nꞌomna ee juu na mꞌaaⁿꞌ nꞌomna maꞌmo̱ⁿnaꞌ na ljoꞌ. Juu joꞌ macwjiꞌyuuꞌñenaꞌ na manquiuna quia cwilꞌana yuu na ya, ndoꞌ yuu na tia.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index