Search form

Romanos 2:7

7Nda̱a̱ joo nnꞌaⁿ na cwijooꞌ nꞌom na cwilꞌa yuu na matyꞌiomyanaꞌ na cantyja ꞌnaaⁿꞌ joꞌ cwilꞌuee na nlꞌa yuu na matseitꞌmaaꞌñenaꞌ jom, nñequiaaⁿ na nlaꞌxmaⁿna na ticantycwii na cwitaꞌndoꞌ añmaaⁿna.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index