Search form

Romanos 8:23

23Ndoꞌ nchii macanda̱ joo na tqueeⁿ cwitjoomnaꞌ na wiꞌ, mati jaa na jnda̱ toꞌño̱o̱ⁿya Espíritu Santo, cwii na cweꞌ tyuaaꞌya na xeⁿ jnda̱ nntoꞌño̱o̱ⁿñꞌa̱a̱ⁿ na jnda̱ seijndaaꞌñê na nndaaya, jaa tꞌmaⁿ wiꞌ cwitjo̱o̱ⁿya yocheⁿ na cwimeiⁿndo̱o̱ꞌa na nncwjaaꞌñe Tyꞌo̱o̱tsꞌom jaa na cwiluiindyo̱ ntseinaaⁿ, cha na nnda̱a̱ nndyaandye seiiꞌa.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index