Search form

Romanos 8:6

6Quia na macanda̱ tomti nncꞌoomꞌ tsꞌom tsꞌaⁿ cantyja ꞌnaaⁿꞌ ljoꞌ na lꞌue tsꞌom seiiⁿꞌeⁿ, wjaañꞌomnaꞌ jom na nntsuuñê. Sa̱a̱ quia na nncꞌoomꞌ tsꞌom tsꞌaⁿ ljoꞌ na lꞌue tsꞌom Espíritu Santo wjaañꞌoomnaꞌ jom na ticantycwii na nncwanoomꞌm ndoꞌ tjaa ljoꞌ chjooꞌ tsꞌoom.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index