Search form

Romanos 8:9

9Sa̱a̱ ꞌo tacꞌomꞌyoꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ na teincoondyoꞌ na nnꞌaⁿ, ꞌo tsaamꞌaⁿꞌyoꞌ nacje ꞌnaaⁿꞌ Espíritu na cwiluiiñe Tyꞌo̱o̱tsꞌom, xeⁿ na mayuuꞌcheⁿ Espíritu na cwiluiiñê mꞌaaⁿñe naquiiꞌ nꞌomꞌyoꞌ. Tsꞌaⁿ na ticatseixmaⁿ Espíritu na cwiluiiñe Cristo tyooluiiñe cwentaaⁿꞌaⁿ.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index