Search form

Romanos 9:25

25Chaꞌxjeⁿ na matso ñꞌoom naquiiꞌ libro na seiljeii Oseas:

Nnꞌaⁿ na nchii laxmaⁿ nnꞌaⁿya,

jeꞌ nntsjo̱o̱ nda̱a̱na na mannꞌaⁿya joona.

Ndoꞌ nnꞌaⁿ na ñetꞌom na tjaa ꞌñeeⁿ wiꞌ tsꞌom joo, jeꞌ laꞌxmaⁿna nnꞌaⁿ na wiꞌ tsꞌo̱o̱ⁿya joona.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index