Search form

1 Timothy 3

Ekaresia muebejëvarue aribövi jabesi jöhoje.

1Aëro uvarueje: Aehu ekaresia muebejëvo'i nimë'oho mu mae bae'i nimoruomaje höjo. Ëhi atoruomaje jöho iae maeje. 2Röhu ekaresia muebe'amo'ië'iroho ëhi ë'ië'e a hesi ihoho ma-maemu jio'iro. Magonahe ma-gemu masu'iro. Simane sasohoromo mae uehorovoromo taemo hi'iro. Ae osare söjëvo va'oromo nihudëgaje ae jio'iro. Jöe avoho röjëhijaje ae jio'iro. 3Nadi vörö'e jovoho iromo simanoho sisërë'iro. Nadi vörö'irae'i ma-u'emu jö sanu'e majëhiromo muoho vae'iro. Nadi iro muorovo'oho vae'iro. Nadi moniemuoho uehorovo'iro. 4Hesi osare raromarue aganoho avoho muebejëvo'iro. Avoho muebejëvoromo aboji harihu'oho avoho röjëhijego jaburo hesi jöho ejahoromo mu maemu vaeruomo'iro. 5O hesi osare raromarue agano bogo avoho muebejëvë'oho hu diehi'oromo God-are ekaresiaho muebejëvo'ë'e. Bogo eni jio'ë'e. 6O i'e aevoromo Keriso mae uehorovade aho ekaresiaho nadi muebejëvo'iro. I'e aevoromo mae uehorovade aehu ekaresia muebejëvë'oho nani hu hesi sivue uehorovoromo uvo'ë'e: Na a böröme jevë'ego ekaresia muebejëvaje mure bamevare höromo Satan-are guare beva'ë'e. 7A'i God-are jö bogo hejë'e ariböviehu mu bae'iröhe a mae uehorovë'oho ëhi jië'e ahuro ekaresiaho muebejëvo'iro. O hesi örire bogo ma uehorovë'e ekaresia ëma muebejëvë'oho hesi ihoho sisërë'iramu Satan-are guare be'ë'e. Ekaresia muebejëvarue aribövi jabesi jöho ëhije.

Ekaresia ajëmarue aribövi jabesi jöhoje.

8Röhu ekaresia ajëmijarue aribövi jabesi jöho ëhi gemuohoje. Taemo raromo'iro. O nadi jöho huotohuotovo majëhi'i. Nadi vörö'e jovo bövioho ue'aho'i. Nadi moniemuoho uehorovo'iro. 9God-hu röjahuijade jöho uhohu'o mae uehorovo'iro. 10Mure bamëvo'ië'iroho urimo jabesi muoho diehi jiajoho gëre. Eni jëvamu gëvë'oho evare muoho aevoromo vae'iro. 11O jabesi magonahoho ëhi gemuoho ma-taemo raromo'iro. Nadi ae gö jabesi jö sisëho atemu ato'irögoro a'i simane sasohoromo mue aho'o avoho mueberuomo'iro. 12O ekaresia ajëmijarue aëro magonahe ma-gemu masuromo aboji harihu'ohu'o jabesi osare raromarue agano ioro'iorohu'o avoho muebejëvo'iro. 13Ekaresia mae ajëmijë'oho jabesi ihoho mae jëvo'iramu ëhuro biririvoromo Iesu Keriso mae uehorovarue jöho ae ma-sama'e majëhinövo'ë'ö.

Paul-hu jögoru Timothy-are örire jajivade hesi bëhohoje.

14Na nege ma-burëro ö'irovo. Röhu naehu jajivaje hesi bëhoho 15naehu örisanuovoromo bogo vejö'oho ö'amu gevë'oho jero ë jöho adahoromo uehorovoromo uvo'iranego: Noro ëhi'oromo God-are agano ömo'ömohu'o gemu mae raromoromo muoho avoho vaejarue höjo. Iae God-are aganoho no daruge jië'e ae God-are ekaresiae javue. God-are ekaresiae javuë'ëro dioho'o bönu'o javuo ma'enego bibivajëhi noro God-are jö maho ëhi ma'eno titimoromo avoho muebejego ëhi jiemu jiajeje. 16God-hu röjahuijë'ëro noehu mae uehorovarue jö hesi bëhoho börömo maeje. Ae aho'o iae no ëhi uehorovarueje. Ëjö hesi bëhoho aviaeje.

Hu a sine jioromo a nuniro rovade höjo.

Hu mae jiaje jöho God-are Aru'ahohuro hu ajamiromo no röjahuijade höjo.

Hesi nu ano'oho aneraëro gavare höjo.

Hesi jöho sa'ae göro göro aëro aevoromo hejare höjo.

Hesi jöho ave sa'are ariböviohuro mae uehorovare höjo.

Ö'idöre ajiomoromo hesi ajoho baejade höjo.

God-are Jögoru Iꞌoho

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index