Search form

Revelation 4

Ö'idöre raromoromo God rajahiruomaje jöhoje.

1Ëhi'amu naro ga'i gavodeje ö'idöre va'arue ojoho jiovo nugë'e jiamu. Jiovo nugë'e jiamu gagorovo hejode hëgöehu uvanovaje urimo jö majehijade ahuro röhu maho ma-darugo'o jöe majehiromo uevavamu: Avehuro rojomego ijonö mu diehi diehi jio'iröhoho na röjahijöjo. 2Ëhi uevamu hejë'i God-are Aru'ahohuro na avohevoromo simanoho huotoveho barëjamu gavë'i naro ö'idöre muoho garomo gavodeje a börömehu hijaje röhoho ö'idöre jiamu. Ëhi jio'ego ae gemu ë hihijo. 3Hi'ego munë mabëhe gö gö kavuë'e ajivë'e jio'amoromo jinojino'irae'amajëhi hesi nu ano'oho ëhi jinojino'iraehijo. Röhu nuogëro röhoho numohijo. Munëhu mabëhe rövajëhi nuogohuro numoromo ëhi rövohijo. 4Ëröho maho ririre jio'i a duvahe aho'obëhe 24 ruë numë gemu gemu röho mare raromo rova'oruomohijo. Ajivë'e niögoho io'amoruomë'e a masijehu didi'aruëhi jië'e bosöe gold-ehu avoho'amaroho simanore didi'oruomë'e ëhi raromohijo. 5Röhu ririre röhore baderivo'ego varuru vajeri'e vae'i hijavohijo. O ë röho ma hesi nuninö iro buno'irae'amadoho aho'obëhe 7 kavuo'amohijo. Ëiro jabesi bëhoho God-are Aru'ahe aho'obëhe 7-hoje. 6O röho ma hesi nuninöho jovo e'u deri va'ëne ajivo avohë'e börömo böröme jiohijo.

O röhoho ririre jio'i God rajahijarue maje 4-ho ioni göre ioni göre dejonö nuninö ëhi riravo rova'oruomohijo. Nu ano'e ruë numë ma-nunemu jioruehijo. 7Ëmajoho göho lion va'ëne jio'i göho cow ano'e harihu va'ëne jio'i göho ma-a nu ano'o va'ëne jio'i göho buruhehu hetejego gavaruëhi hesi nu ano'oho ëhi jiohijo. 8God rajahijarue maje 4-ho gemu gemu vivoje aho'obëhe 6 6 jio'amohijo. Jabesi vivoju uhohu'o dönöhu'o sino haho'oho aho'o ma-nunemu jio'amohijo. Röhu majae vahie sisone bogo vuonugë'e ma-jöe iemu ioromo uvarueje:

Bada God maemu maemu maemu jio'i daruge aho'obëhe hesirohemu höjo.

Mami'e jiobe rovadoho jaruvo jiajoho röhu ijonö jio'iröhoho höjo.

9God rajahijarue majohuro God ëhi ma-mabëhe rajahiromo jöho iarueje röho mare hiromo ioro'ioremu hibe va'aje a hesi ihoho dö maro jioröhego. 10Ëmaje 4-ehu ëhi rajahiromo jö ië'iroho rue a duvahoho aho'obëhe 24 jaburo röho mare hijaje a hesi nuninö ague aho raromoromo hesi örire rajahijarueje hu ioro'ioremu hibe va'aje jië'ego. Rajahiromo jabesi a masijehu simanore didi'arue bosöho God-hu hijaje nuninö rideho bahijarueje. Bahiromo uavarueje:

11Nosi Bada God jero bövie bise'e bamane höjo.

Jero nimoromo avohë'ëro jio'amajëjo.

Ëhuro ja mae javë'ego iho böröme aje aho'o daruge aho'o jasi gemu höjo.

God-are Jögoru Iꞌoho

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index