Search form

1 Korin 6:9-10

9-10Ipak padukemech umu enyudak waka wak? Echebuk elpech douk chenek enenyi enen yowenyi uli eke kobi chuwich agundak God nape nebenalimu ananich elpech umu, wak. Douk namudak ali ipak kobi punek loh umu ipak yet, wak. Umu moneken, echebuk douk chenek enyudakmali yowenyi pasin umu chanu kipaichi elpech chanasonukeh umu chanak hwaloh, ali chenek lotumu wo adulimi god omi uli e, chunu amabuk almam douk hasonukeh kipaimi amamiyu almagowaluli, hunu amabuk douk hasonukeh kipaimi almam uli, hunu echebuk douk chakwu aluh uli, chunu echebuk douk chenek hinyigimu chakli chulau kipaichi echechich echudak uli, chunu echebuk douk isave chawak abal chagugak-aluli, chunu echebuk douk isave cheneyagu kipaichi uli, chunu echebuk douk isave chabo kipaichi chahwech dudigu chanatulich echudak uli, chunatimaguk echudakmali elpech eke kobi chuwich agundak God nape nebenalimu ananich elpech umu, wak. 11Likuk ipak enepu douk pape penek enyudakmali yowenyi pasin. Wakuli God anepouh nakwlupu ipakiluh apaluh ali anenekepu patoglu ananipu atipu ali nohwalepu duldulipali elpech. Anan douk nenekepu namudak umu agundak ipak penek pas Diginali Jisas Krais ali nagakomepamu. Ali God douk nakwu ananin Michin atin ali nenekepu patoglu namudak.

God Ananin Balan

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index