Search form

1 Jon int

Banenyi balan umu enyudak balan Jon nalik neneken uli

1:1-4 Jon naklipech God ananin balan ali nechuhul umu chunehilau

1:5–2:29 God anan douk nanubu nehiyatiki. Ali apak imas mupe hwalalagunmu, umu agundak munek duldulinyi pasin ali ulkwip punosuh chunatimaguk elpech umu

3:1-24 Apak douk mape God ananipu batowich. Ali nameitu apak imas ulkwip punosuh apakich sachich owachich. Wakuli chenek yowenyili elpech douk Satan ananich ali chape chenek yowenyi namudak ati

4:1-6 Apak imas munek skel umu chunatimaguk elpech ali mudukemech umu echech God ananin Michin nyapenyich waka Satan ananin nyapenyich

4:7–5:21 God nakagasi ananinu nuganinu nanaki apudak atap umu nugilapapu enyudak pasin umu ulkwip punosuh elpech umu. Apak imas munek bilip umu anan ali munek pas anan atunu umu nunekapu mupe kalbu eheh nyumneh

God Ananin Balan

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index