Search form

1 Tesalonaika 2:15-16

15-16Seiwak echech Juda chabo wolobaimi profet hagak. Aliga ali nubuwakihin yohwlegul chabo apakinu Diginali Jisas nagak. Ali apak biam atunu chopuk chakliwakapu ali dakio chenekapu anagu anagu ali chahiyahapu malhwas manamu kipaigunmu. Apak manak maklipech God ananin balan kipaichi elpech douk wo Juda uli e. Apak makli muklipech umu chumneken chugipechen ali anan nunalawech chutanamali chupe kalbu. Wakuli echech Juda chakli wak ali chakli chugalu apakih yah umu kobi munak muklipech. Namudak ali echech chablo God ananin laik ali chatoglu chanatimaguk elpech echechich birua. Likuk echech chape chenek wolobainyi yowenyi. Ali nameitu enyen douk nyanubu nyatoglu wolobainyi. Ali anan dakio nyihihichi-namech ali nakli ajulugin. Ali kwali anan eke nech.

Pol Nakli Nutanamu Nunak Nutik Echech Tesalonaika

17O ipak apakipu elpech! Enech elpech chahiyah-apali ali apak biam atunu dakio matukemepaguk banabu nyultab manaki mapeik agundak. Apak manaki mape agundak wakuli apak ulkwip polomu ipak ali manubu makli munaku mutulipu. Wakuli apak mabilak mati wak.

God Ananin Balan

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index