Search form

1 Timoti 1:9-10

9-10Wakuli apak madukemech umu enyudak lo God douk wo nuneken umu nuklien yopichi elpech e, wak. Anan neneken umu echebuk douk chenek yowenyi ulimu chutukemenyuk ali chupe kalbu. God nenek enyudak lo umu echebuk douk chakli wak ananin lo chekenyuk agabus uli, chanu echebuk douk wo chumnek balan uli e, chanu echebuk douk chakli wak ananin balan ali chenek ihenyumali yowenyi uli. Echech chanu echebuk douk chakli wak umu chunek lotumu God ali chenek yowenyi uli, chanu echebuk douk chabo echechich mamechich chagak uli. Echech chanu echebuk douk chabo kipaichi elpech chagak uli, chanu echebuk douk chanasonukehumu chanak hwaloh uli, chanu amabuk douk hape hanukeh kipaimi almam uli. Anan neneken umu echebuk douk chakwumech aluh kipaichi elpech chalawech chanak umu kipaichi chutalich uli, chanu echebuk douk chene lohumech uli. Echech chanu echebuk douk chagipech echechin pasin umu cheyagwleh nebenyi balan umu chunek enen moul wakuli echech chenek loh, wo chuneken uli e. Ali anan neneken umu chanatimaguk elpech chopuk douk chakli wakuk God ananin adulin atinyi balan chekenyuk agabus ali chenek enenyi enen yowenyi uli. 11Enyudak balan douk nyagipech ananin yopinyi balan douk anan nekeyen umu inak iklipechenyi. Enyen douk nyagila-papamu God douk nanubu yopuyopunali dodogowinali yeul nyakih-analuli.

God Ananin Balan

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index