Search form

2 Tesalonaika 2:1-2

Ananu Alman Douk Eke Nubo God Ananin Balan Nyubihuk Uli Eke Nutoglu

1-2Ipak apakipu elpech! Yek yakli iklipepu enen balan umu ahabuk nyumnah apakinu Diginali Jisas Krais nutanamali ali apak munak munanu mupe atugun ahi. Ipak pumnek! Ati enech elpech douk chenek lohumepu chakli ahudak nyumnah apakinu Diginali nunaki ahi douk ahatoglu. Ali yek wo idukemech e, meichi elpech chenek lohumepu chaklipepu namudak? Enech chaklipech God ananin balan uli chaklipepu, o enech kipaichi chaklipepu? Waka enech chenek lohumepu chaklipepu chakli apak menyemagu anas pas sanakumagu ipak? Ipak loguh kobi hwunechlukepu ali apaluh kobi yoweluh, wak. 3Ipak kobi pumnek echechin balan, wak. Echech douk chenek lohumepu. Ahudak nyumnah douk wata hutoglu e. Susubati wolobaichi elpech eke chulik chukliwakuk God ananin balan chutukemenyuk. Ali chopuk, ananu alman douk eke nubo God ananin lo nyubihuk uli eke nulik nutoglu yopugunmu iyuh. Anan eke nulik nunaki ali ahudak nyumnah eke adakio hutoglu. Wakuli anan douk God anatalih-anamu nunak nupe yowebuli wabul hel.

God Ananin Balan

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index