Search form

Jon int

Banenyi balan umu Jon

1:1-18 Jisas Krais kipainyi yeul balan natoglu elpen

1:19-51 Jon nenek baptaisumech uli naklipech balan umu Jisas nanakumali. Ali Jisas nalik nanak nohwalu ananim 4-poleim disaipel

2:1–12:50 Jisas naklipech God ananin balan ali nenek 7-polein God atunu neneken uli moul wolobaichi chatulin

13:1–19:42 Jisas nanak Jerusalem naklipech God ananin balan ali echech chenek kwotumanu ali chenek nyilimanu lowag kruse nagak

20:1-35 Jisas wata naitak ali natoglomu ananich disaipel chatulunu.

21:1-25 Jisas nanak provins Galili ali natoglomu ananim 7-poleim disaipel hatulunu

God Ananin Balan

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index