Search form

Jut 1:14-15

14-15Adam ananigu nyulgu chalik chape ali nyulgas saitak sanaki ali gaklimu namba 7-igomu chalali anudak alman Inok. Ali seiwak Inok naklipech enen balan umu echudak douk eke kwali chugikuk chutogloluli. Anan naklien umu amudakmali henek lohumech uli almam nakli namudak, “Ipak mnek! Kwali Diginali eke nunali ananich wolobaibi tausenab enselahas chunaki. Echech eke chunakimu anan nusuh chunatimaguk elpech echechig kwotog. Ali nubemech yowenyi yowechi elpech nunekech chumnek nebehi nyih umu nugilapech chudukemech umu echech douk chenek yowenyi ali echech dakio chemnek nebehi nyih. Ali anan eke nubemech echechin yowenyi pasin umu chakanu agabus God ali cheyagwleh-umanu enenyi enen yowenyi balan umu.” 16Amudak henek loh uli almam amamiluh apaluh wo hlulu kalbu ali hupe duldul ati e, wak. Amam isave howi lublub halikuk umu enechi enech echudak douk chatoglomom uli. Ali amam isave heyagwleh halikuk umu enechi enech echudak. Amam hagipech yowenyi nyalik nyapenyum uli pasin umu henek yowenyimu. Amam hapemu hakli hutuk amamich atich yeguh chukih ali haklipech yopinyi atin balan kipaichimu huhul echechiluh apaluh umu chugipecham chunek enenyi enen yowenyi amam haklien uli.

God Ananin Balan

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index