Search form

Luk 14:25-26

Elpech Chukli Chugipech Jisas Uli Imas Chunubu Chukanu Echech Yet God

(Matyu 10:37-38)

25-26Douk wolobaichi elpech chanu Jisas chanak ali anan natanamu natulich ali naklipech nakli, “Sapos enen elpen nyukli nyunaki nyugipech yek, wakuli enyen ulkum munubu munosuh enyenyinu aninu uli mamakik, chunu enyenyik almatok kwunu enyenyich batowich, chunu enyenyich sachich owachich chunu enyen yet, wakuli yek enyen ulkum munohwe kwalowi atimu, enyen eke kobi nyunokwnumu nyugipech yek, wak. Enyen nyukli nugipech yek umu, enyen ulkum imas munubu munohwe. 27Ali chopuk, enyebuk elpen douk nyukli nyugipech yek, wakuli enyen kobi nyunek redimu nyusah enyenyin lowag kruse ali nyugak umu, enyen eke kobi nyunokwnumu nyupe yekin disaipel, wak.

God Ananin Balan

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index