Search form

Luk 8:38-39

38-39Ali anudak sagabehas chatukemanaguk chatoglu chalhwas uli naitak nasalik Jisas nanalak neilmanamu nakli nunamanu hunak. Wakuli Jisas naklipanu nakli, “Wak, nyak wata nyutanamu nyunak nyakibul wabul ali nyuklipu nyakichi elpech umu enyudak moul God neneken umu nyak uli.” Ali anudak alman wata natanamu nanamu ananibul wabul ali naklipu chanatimaguk elpech umu agundak Jisas nagabeyanamu.

Jisas Nohul Jairas Ananik Nugawik Kwaitak Kwape Ali Nagabe Onok Kwasusuhw Ananih Luseh Uli

(Matyu 9:18-26; Mak 5:21-43)

40Ali Jisas natanamu nanak aliga nanak natoglu gani woblahahin umu raunwara ali wolobaichi elpech chenehilau-manu. Umu monoken, echech douk akwigani chanaki chape chatulugunmanu.

God Ananin Balan

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index