Search form

Luk int

Banenyi balan umu Luk

1:1-4 Nyalik uli balan

1:5–2:52 Jon nenek baptaisumech uli natoglu ali Maria kwololi Jisas

3:1-20 Jon nenek baptisumech uli nagabemanu yah Jisas

3:21–4:12 Jisas nenek baptais ali Satan nanaki nechakamanu umu nunek yowenyi

4:13–9:50 Jisas nanak provins Galili naklipech God ananin balan ali nagabe agasudak sach uli elpech

9:51–19:27 Jisas natukemaguk provins Galili ali natanamu nanak Jerusalem naklipech God ananin balan

19:28–23:56 Jisas nanak Jerusalem naklipech yopinyi balan, wakuli echech Juda echechim nebemi henekumanu balan ali hanu henek nyilumanu lowag kruse nagak

24:1-53 Jisas wata naitak ali nekech moul ananich disaipel

God Ananin Balan

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index