Search form

Matyu int

Banenyi balan umu Matyu

1:1–2:23 Jisas ananim yamem

3:1-12 Jon nenek baptaisumech uli naklipech Jisas ananin balan

3:13–4:11 Jisas nenek baptais ali Satan nanaki nechakamanu umu nunek yowenyi

4:12–18:35 Jisas nanak enyudak provins Galili naklipech God ananin yopinyi balan ali nagabe anagali anagu sik genekech uli elpech yopich.

19:1–20:34 Jisas natukemaguk Galili nanak Judia naklipech God ananin yopinyi balan

21:1–27:66 Jisas nanak Jerusalem naklipech balan, wakuli echech chenek kotumanu ali chenek nyilimanu lowag kruse

28:1-20 Chabo Jisas nagak wata naitak nape nekech moul ananich disaipel iyuh ali nalto iluh heven

God Ananin Balan

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index