Search form

Revelesen 2:26-27

26-27Ali echebuk elpech douk chugipech yekin laik ali chiyotu dodogowich atich chunek wanoh chubo yowenyi nyubihuk aliga echechibu nyultab umu chugak umu butoglomu, yek eke inekech namudak. Yek eke ikech nebechi dodogowichi yeguh umu chupe nebechumali wolobaichi elpech douk chape ihen kantri uli. Ali echech eke chupe nebechi chunek bosumech namobuk ati kobi douk seiwak yekinu Aninu neke nebenyi yeul ali yape nebeweli yenek bosumu wolobaichi elpech umu. Enyudak eke nyutoglu kobi God ananin balan douk nyetemu ananik buk uli nyaklimu. God nakli namudak, “Anan eke nunubu nupe dodogowinu atunu ali eke nusuh anagu ainigu stig ali nupe nunek bosumech. Anan eke nunekech kobi ananu alman douk nawal malus chenekas magus uli gwulgwal-alas chokugun atugun umu.”

28Ali yek eke ikech okwudak unuk douk kwanahwalomu kwaginech uli.

God Ananin Balan

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index