Search form

Taitas 2:9-10

Chape Chakamomu Kipaichi Chenemech Moul Meyoh Uli Echechin Balan

9-10Ali nyak nyuklipu echebuk douk chape chakamomu kipaichi chenemech moul meyoh ulimu chunek moul kalbu. Ali chopuk, chumnek echechim nebemi douk hekech moul cheneken uli amamin balan chugipechen. Echech imas chunek yopinyi moul umu chunek echechim nebemi hunehilau. Echech kobi chukli wak umu chumnek amamin balan, ali kobi chutulum chukwumech aluh enech echudak, wak. Echech imas chuneken chukwukwihen enyebuk moul douk nebemi hekechen ulimu amam hutulich ali hukli God ananin balan douk yopinyi. Anudak God, anan douk nagakomapu nalawapu matanamalimu anan uli.

Apak Mupe Yopupu Ali Mupe Mubeyagunmu Ahudak Nyumnah Krais Nutanamali Ahi

11God douk nagakomapu meyoh nalawapu matanamalimu anan ali mape kalbu. Ali enyudak balan umu agundak God nanalawapamu nyatoglu yopugunmu ali wolobaichi elpech chemnekumen.

God Ananin Balan

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index