Search form

Matiu 23:13-14

13-14Motong la Yesu iwete mulu nen, “Atoo, ang di pannoongoo ke ger ke Maro inbe di Paresi nga, ang nga tooltool ke kaplungunu sa, le kin kakamatang dook leu! Ang tapmim nga kalo kagaua ye di tooltool yo Maro be matan kala di, ngan tiap. Bong di tooltool yo tikapye be tilo nga, ngan kawonokala dada ye di le ke be tilo tiap.

15“Atoo, ang di pannoongoo ke ger ke Maro inbe di Paresi nga, ang nga di tooltool ke kaplungunu sa, le kin kakamatang dook leu! Ang nga kapa ye ni mai i le imot ke bodanga inbe tiek pono, a be nen ngan kayeie tool sa le iyei galiumim. Ngan kumata be tool atu ilongo betanga kiang le be lon portak a itoo ang nga, ngan ya in kayeii le iyei dada dook tiap kiang le lo illosang ye dada dook tiap kiang. Ngan nen le pang dama ni nga, ngan ole kaye kadu pang ye malala ke masngana.

Rau Ke Maro

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index