Search form

Romans 7:24

24Nṉee débaagoch’oba’ihíí nshłíni ląą! Díí shijíí biyi’ nchǫ’íí shiziłheehíí hadíń yits’ą́’shíłteeh?

The New Testament of our Lord and Saviour Jesus Christ

© 2012,Wycliffe Bible Translators. All rights reserved. More Info | Version Index