Search form

Romans 8:15

15Holy Spirit biláhyú Bik’ehgo’ihi’ṉań bichągháshé daasiidlįį, áík’ehgo k’adíí doo isnah binant’a’ yédaaldzidhíí k’ehgo Bik’ehgo’ihi’ṉań bédaahiildzid da, áídá’, Ábba, shiTaa, daabiłn’ṉii.

The New Testament of our Lord and Saviour Jesus Christ

© 2012,Wycliffe Bible Translators. All rights reserved. More Info | Version Index