Search form

الْأَعْمَالْ 6

الْفَصْلْ السَّادْسْ

سْبْعَة دْ الرّْجَالْ كَيْتّْخْتَارُو بَاشْ يْعَاوْنُو الرُّسُلْ

1وْفْدِيكْ لِيَّامْ تّْزَادُو التّْلَامْدْ، وْبْدَاوْ الْمُومْنِينْ لِيهُودْ اللِّي كَانُو فْبْلَادْ الْيُونَانْ كَيْتّْشْكَّاوْ مْنْ الْمُومْنِينْ لِيهُودْ اللِّي مْنْ أُورْشَلِيمْ، حِيتْ الْهْجَّالَاتْ دْيَالْهُمْ مَا كَيْشَدُّوشْ حَقّْهُمْ دْ الْمَعُونَة دْيَالْ كُلَّ نْهَارْ. 2وْعَيْطُو الرُّسُلْ الطّْنَاشْ عْلَى جْمَاعْةْ التّْلَامْدْ وْݣَالُو لِيهُمْ: «مَاشِي مْعْقُولْ نْخَلِّيوْ حْنَا التّْبْشِيرْ بْكْلَامْ اللَّهْ بَاشْ نْفَرّْقُو الْمَاكْلَة. 3إِيوَا خْتَارُو آ الْخُوتْ سْبْعَة دْ الرّْجَالْ مْنّْكُمْ، السُّمْعَة دْيَالْهُمْ مْزْيَانَة، وْعَامْرِينْ بْالرُّوحْ الْقُدُسْ وْالْحْكْمَة، بَاشْ نْكَلّْفُوهُمْ بْهَادْ الْخْدْمَة. 4أَمَّا حْنَا، رَاهْ غَنْدَاوْمُو عْلَى الصّْلَاة وْنْخَبّْرُو بْكْلَامْ اللَّهْ». 5وْالجّْمَاعَة كُلّْهَا عْجَبْهَا هَادْ الْكْلَامْ، وْهُمَ يْخْتَارُو اسْتِفَانُوسْ، رَاجْلْ عَامْرْ بْالْإِيمَانْ وْالرُّوحْ الْقُدُسْ، وْفِيلُبُّسْ وْبُرُوخُورُسْ وْنِيكَانُورْ وْتِيمُونْ وْبَرْمِينَاسْ، وْنِيقُولَاوُسْ اللِّي مْنْ أَنْطَاكْيَة وْاللِّي وْلَّى يْهُودِي. 6وْجَابُوهُمْ قُدَّامْ الرُّسُلْ وْصْلَّاوْ وْحَطُّو عْلِيهُمْ يْدِّيهُمْ.

7وْكَانْ كْلَامْ اللَّهْ كَيْزِيدْ يْتّْعْرَفْ، وْالتّْلَامْدْ كَيْكَتْرُو بْزَّافْ فْأُورْشَلِيمْ، وْجْمَاعَة كْبِيرَة مْنْ رْجَالْ الدِّينْ دْيَالْ لِيهُودْ وْلَّاوْ مُومْنِينْ.

اسْتِفَانُوسْ فْالْمَحْكَمَة دْيَالْ لِيهُودْ

8وْكَانْ اسْتِفَانُوسْ عَامْرْ بْالنِّعْمَة وْالْقُوَّة، وْكَانْ كَيْدِيرْ أُمُورْ عْجِيبَة وْعَلَامَاتْ كْبِيرَة وَسْطْ الشَّعْبْ. 9وَلَكِنْ نَاضُو شِي وْحْدِينْ مْنْ دَارْ الصّْلَاة اللِّي سْمِيتْهَا دَارْ الصّْلَاة دْيَالْ الْمْتْحَرّْرِينْ، وْهُمَ يْهُودْ مْنْ الْقَيْرَوَانْ وْالْإِسْكَنْدَرِيَّة وْشِي وْحْدِينْ مْنْ كِيلِيكِيَّة وْآسْيَا، وْبْدَاوْ كَيْتّْجَادْلُو مْعَ اسْتِفَانُوسْ، 10وَلَكِنْ مَا قَدْرُوشْ يْرَدُّو عْلِيهْ بْسْبَابْ الْحْكْمَة وْكْلَامْ الرُّوحْ الْقُدُسْ اللِّي كَانْ كَيْتّْكَلّْمْ بِيهْ. 11وْدِيكْ السَّاعَة حَرّْشُو شِي رْجَالْ بَاشْ يْݣُولُو: «رَاهْ سْمَعْنَا هَادْ الرَّاجْلْ كَيْتّْكَلّْمْ بْكْلَامْ الْكُفْرْ عْلَى مُوسَى وْعْلَى اللَّهْ!». 12وْهَيّْجُو الشَّعْبْ وْالشّْيُوخْ وْالْعُلَمَا دْ الشّْرَعْ ضْدُّه، وْنَاضُو وْشْدُّوهْ وْجَابُوهْ لْلْمَحْكَمَة. 13وْدَارُو عْلِيهْ شْهُودْ الزُّورْ اللِّي ݣَالُو: «هَادْ الرَّاجْلْ دِيمَا كَيْتّْكَلّْمْ ضْدّْ هَادْ بِيتْ اللَّهْ الْمْقَدّْسْ وْالشّْرَعْ. 14حِيتْ سْمَعْنَاهْ كَيْݣُولْ بْلِّي يَسُوعْ النَّاصِرِي غَيْرَيّْبْ هَادْ الْمُوضْعْ، وْغَيْبَدّْلْ الْعَادَاتْ اللِّي تّْعْطَاتْنَا مْنْ مُوسَى!». 15وْبْدَاوْ ݣَاعْ اللِّي حَاضْرِينْ فْالْمَحْكَمَة كَيْحَقّْقُو فْاسْتِيفَانُوسْ، وْهُمَ يْشُوفُو وْجْهُه بْحَالْ وْجَهْ شِي مَلَاكْ.

الإنجيل بالدراجة المغربية

© 2012 دار الكتاب المقدس بالمغرب. جميع الحقوق محفوظة

© 2012 Morocco Bible Society. All rights reserved

More Info | Version Index